BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


fredag, juli 16, 2010

Frankrike producerade 47 Mhl vin 2009

Enligt statistik från franska tullverket (som sköter den statistiken) blev den totala produktionen vin 2009 47 Mhl, upp från 43 Mhl 2008. Det är dock mindre ä de flesta år under den senaste tioårsperioden, och väsentligt mindre än rekordåret 1999 då produktionen var hela 62 Mhl. Produktionen fördelade sig enligt följande:

- 49% VQPRD, dvs ”kvalitetsvin”, AOC/AOP
- 28% Vin de Pays / IGP
- 9% övrigt (vin de table t.ex.)
- 15% till cognac/armagnac-produktion

Man kan kanske konstatera att det gåt en viss inflation i begreppet kvalitetsvin även i Frankrike. www.frenchwinesbulletin.co.uk

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!