BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


söndag, november 14, 2010

Världens största tunnbindare: Seguin Moreau (del 3 av 3): smaken

Vi hade tillfälle nyligen att prova ett antal olika viner som hade lagrats i fat på olika sätt. Det mest förvånande var ett par av viner: samma ursprungliga vin/must, men det ena hade jäst i träståndare och det andra hade jäst i ståltank. Efter jäsningen hade de båda lagrats på identiska sätt. De två vinerna uppvisade en anmärkningsvärd skillnad som man inte skulle trott möjlig när enda saken som skiljde dem åt var materialitet i behållaren under den relativt korta jäsningen. Något som vi kommer att ha tillfälle att komma tillbaks till senare.

Mer info: www.lejournalduvin.com och www.seguin-moreau.fr och deras blogg ”Winemakers for Good Wood”!

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!