BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


torsdag, november 12, 2009

Bokrecension: Wine Brands

Wine Brands
Av Evelyne Resnick
Förlag: Palgrave Macmillan

Det är en intressant bok för den som är sysslar med vin och marknadsföring. Evelyne Resnick är fransyska med en doktorsexamen från Sorbonne. Hon har också undervisat på UCLA så hon har omfattande erfarenhet från USA. Numera arbetar hon som fristående konsult inom internetmarknadsföring i sitt bolag Resmo. Boken börjar med några kapitel som beskriver den traditionelle vinkonsumenten och hur yngre generationer (generation X, millenials), eventuellt, håller på att förändra bilden. Där får man också en skiss i breda penseldrag av vinmarknaden på världens olika kontinenter. Resnick fortsätter sedan med själva marknadsföringsdelen i boken där hon berättar om hur marknadsföring är annorlunda idag när internet är ett dominerande kommunikationsmedium. Sen går hon in på utvecklingen från ”Web 1.0” till Web 2.0 och spenderar även lite tid på ”sociala nätverk”. Boken avslutas med ett avsnitt om varumärken (”branding”) och vin. I det stora hela är det en bok som en person inblandad i vinbranschen (i första hand vinhandeln) kan vara intresserad av och som sådan rekommenderar vi den. Men det är ändå en bok som gör mig tveksam över sitt syfte och sin ambition, och som lämnar mig med en känsla av att vilja ha mer substans på de teman som var särskilt intressanta, men för kortfattat behandlade för att verkligen vara konstruktiva. Här är några av de saker som bekymrar mig: Först, titeln – boken handlar inte mycket om ”wine brands”. Det är mer av en kortfattad beskrivning av världens vinmarknader, med en kort historik av vinmarknadsföring på internet. Varför då kalla den ”Vinvarumärken”? Och som jag nämnt, många ämnen som berörs i boken är intressanta, men för kortfattat behandlade. Hade det varit bättre att eliminera en del saker (t.ex. världens vinmarknader som ändå är för svepande beskrivna) för att få mer plats för marknadsföring av vin på internet, som förefaller att vara huvudtemat för boken? Jag får också känslan av att författaren kanske alltför okritiskt accepterar berättelser från vissa av de vinproducenter hon beskriver, producenter som i vissa fall idag är hennes kunder (är det verkligen så att Yellow Tail utan vidare skulle kunna sälja sitt vin för $10 men medvetet väljer att sälja det för endast $6,99?). Kanske är min kritik färgad av att jag har båden en affärs- och marknadsföringsbakgrund och en internetbakgrund som gör att jag vill ha mer…? Kanske inte. Under alla omständigheter, för den som arbetar med marknadsföring av vin, är den intressant, om inte annat för de berättelser om vinproducenter den innehåller.

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!