BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


tisdag, februari 15, 2011

Ekologisk sjukdomsbekämpning: endast koppar och svavel?

Ekologiska vinproducenter får endast använda koppar och svavel för att bekämpa sjukdomar på vinrankan. Så säger man ofta. Det är dock inte riktigt sant. En ekologisk producent får även använda andra produkter om de är ”naturliga”. Här är de preparat de kan ta till (baserat på en artikel i la Vigne):
  • Mjöldagg/mildiou: koppar, som edast fungerar preventivt (måste appliceras före ett angrepp uppstår). Max 6kg/ha och år. En eventuell sänkning till 4 kg/ha och år i framtiden. Det är mycket viktigt att vinrankar är välventilerad. 
  • Oidium: man besprutar med svavel. Försök görs med alternativa produkter, tex baserade på citrusskal, mjölk eller bockhornsklöver. Varierande resultat.
  • Botrytis (röta): Framför allt förebyggande åtgärder för att undvika för mycket fukt i vingården. Blandade resultat med försök mer t.ex. bacillus subtilis, talk- och lerpulver.
  • Insekter: insekter som sprider ’flavesence dorée kan sedan 2009 bekämpas med ”Pyrevert”, gjort på en sorts chrusantemum / pyrethrum. Förr använde man Rotenon, men det hade föga effekt. Druvmasken bekämpas med bakterieextrakt, t.ex. Bacillus Thuringensis (försöksstadium)

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!