BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


torsdag, december 23, 2010

Så blir det nu gårdsförsäljning?

Ska man tro en del som skrivits nyligen om gårdsförsäljning av vin och sprit så får man intrycket att allt redan är klart. Det är grönt ljus och snart börjar gårdsförsäljningen. Så är det nu inte. I själva verket pågår fortfarande en utredning. Utredningen kommer till årsskiftet att lägga fram ett förslag till regeringen. Utredaren, Lotty Nordling, har dock uttalat sig och sagt att man kommer att förestå att det blir tillåtet med någon sorts gårdsförsäljning. Det kan man läsa om i Riksdag & Departement: www.rod.se. Sen ska det debatteras inom riksdagspartierna. Och eftersom riksdagspartierna inte alls är överens i den här frågan är det ganska osäkert hur det kommer att sluta. ”C och M är för, FP är försiktigt positiva medan KD har varit mest tveksamma” skriver R&D. Och det är knappast en fråga av sådan vikt att t.ex. M skulle vara beredd att ta strid för att få igenom sin syn om nu t.ex. KD ser det som en knäckfråga.

Sen har det förekommit intressanta spekulationer om att utredningen kommer att föreslå att man även skulle få sälja vin & sprit producerat utanför Sveriges gränser på gårdarna. Kruxet är, menar vissa, att om man bara får sälja svensktillverkade produkter så gynnar man inhemsk produktion och det strider mot EU-principen om den öppna marknaden och rättvis konkurrens. Alkoholmotståndarna menar då (onekligen med viss rätt) att då börjar ju Systembolagets monopol bli meningslöst. Läs till exempel artikeln ”Då kan vi lika bra stänga Systembolaget” på SvD. Där nämns t.ex. folkpartisten Carl B Hamilton som ”kritisk mot gårdsförsäljning över huvud taget då han menar att det äventyrar Systembolagets existens”. Vad som inte nämns är dock att Carl B Hamilton även är styrelseledamot av Systembolaget AB, och kanske inte har en helt neutral syn på frågan. Läs för övrigt mer om Carl B Hamilton på Monopolbloggen: Upprörande om Systembolaget tycker Carl B Hamilton eller på Neo

Å andra sidan kan man ju tycka att monopolet redan idag är meningslöst eftersom det inte förefaller utföra sitt uppdrag om att främja folkhälsan särskilt effektivt, och dessutom så är det endast runt hälften av all försäljning som går genom monopolet. Hur effektivt kan ett monopol vara då?

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!