BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


söndag, maj 16, 2010

Vin som investeringsobjekt

Ibland läser man om vilket säkert investeringsobjekt vin är. Inte sällan är det de som erbjuder sina tjänster till potentiella ”investerare” som beskriver nyttan och glädjen med att investera i vin. Felix Salmon, ekonomijournalist på Reuters, är av en annan mening. När han läste en analys av två forskare, Philippe Masset och Jean-Philippe Weisskopf, som publicerats av American Association of Wine Economists där de hävdar att investering i vin är bra, inte minst i dessa tider av finanskris (Raise your glass: Wine investment and the financial crisis ) , så fick han nog. Han skrev en artikel om varför analysen är felaktig och varför vin är en höst oviss investering. I korthet:

1. Vin är en så liten marknad så det finns ingen grund för att jämföra dess priser med andra ”asset classes” (t.ex. obligationer, aktier osv) och se om det är säkrare eller inte.

2. Analyser av vin som investering tar aldrig hänsyn till de kostnader man har, t.ex. transaktionskostnader och lagringskostnader, menar Salmon.

3. Det urval som ligger till grund för statistiken är inte rättvisande, menar Salmon. Man har i efterhand valt de viner som i slutet av perioden fortfarande anses vara investeringsviner. Hade man istället gjort ett neutralt urval i början av perioden hade resultatet blivit helt annorlunda.

4. Vin är inte ett investeringsobjekt vilket som helst, utan det har en begränsad livslängd, och även en topp. I det långa loppet gör detta att det är ett osäkert investeringsobjekt.

Läs hela Salmons (ganska korta) artikel här: blogs.reuters.com . Och missa inte att läsa kommentaren där Masset och Weisskopf går i svaromål.

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!