BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


torsdag, mars 10, 2011

Mot en europeisk definition av ekologiska viner: CEVinBio?

Förra året försökte man inom EU att komma överens om en definition av ”ekologiskt vin”, men projektet skrotades. Det var allt för många olika synpunkter på vilka ämnen och vilka tekniker som skulle vara tillåtna i vinkällaren och vinproduktionen. Så vinvärlden (i Europa) har idag inget bättre att komma med än ”vin gjort från ekologiskt odlade druvor”. Detta är ett väldefinierat begrepp däremot; vad som är tillåtet i ekologisk vinodling.

Några av Europas ”vinekologiska” organisationer har startat ett eget projekt för att försöka definiera vad ”ekologiskt vin” ska vara, dvs vad man får göra i vinkällaren för att anses ekologisk. Deras nya kravbeskrivning kallas CEVinBio. Den innehåller en (”positiv”) lista på vilka tillsatser som är tillåtna, och en (”negativ”) lista på tekniker som år förbjudna. T.ex. får man inte hetta upp musten över 65 grader C, man får inte göra extremt hård filtrering (”ultra- och nanofiltrering”), eller avalkoholisera viner, för att ta några exempel.

Återstår att se om deras definition kommer att accepteras av andra. (Källa: La Vigne)

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!