BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


fredag, juni 04, 2010

Frankrike tappar på traditionella marknader, kan hoppas på Asien?

Vad tror/tycker inköpare och försäljare världen över om utvecklingen av vinmarknaden? Den frågan försöker Wine Trade Monitor (WTM) svara på. WTM är en undersökning gjord av Sopexa, en fransk marknadsföringsbyrå, som nu för andra året ’tar tempen’ på världens vinmarknader (man begränsar sig till de 14 största marknaderna; däri ingår inte Sverige). Det hela bygger på en enkätundersökning bland branschfolk. 1500 personer svarade på de 14 frågorna. Vad tror man då om vinmarknaden framöver?

- Försäljningen kommer att öka! På lång sikt: 72% tror att försäljningen kommer att öka 2011. För 2010 är man mer begränsat optimistisk: 58% tror att försäljningen kommer att öka. Förra årets undersökning visade att endast 47% trodde att försäljningen skulle öka ’09, så det är en kraftigt ökande optimism.

- Asien, Ryssland, USA mest positiva: Mer än 90% av de tillfrågade i Kina och Hong Kong tror att försäljningen kommer att öka 2011. I Ryssland och USA ligger siffran på över 80%. Men man tror på en uppgång redan 2010. På de flesta andra marknader är man mindre optimistisk för 2010, men i stort sett alla ser ljust på 2011.

- Franska viner ökar, men mindre: Vad gäller franska viner tror 44% på en ökad försäljning 2010 och 56% på en ökad försäljning 2011. Att jämföra med de generella siffrorna 58% respektive 72%. Man är alltså lite mindre optimistisk vad gäller franska viner, än viner i allmänhet.

- Asien till Frankrikes räddning?: De marknader som tror mest på en ökning av försäljningen av franska viner är Kina (90% positive både 2010 och 2011), Hong Kong (drygt 70%, resp drygt 80%) och Ryssland (60%, resp 75%)

- Nya marknader vill ha appellationsviner, etablerade marknader vill ha druvviner: De marknader som mest efterfrågar appellationsviner (AOP/IGP) är Kina och Hong-Kong, de som är mest positiva till druvsortsviner är USA och UK. Ser man på tendenserna så ökar efterfrågan på AOP/IGP i Kina, Taiwan och Ryssland. Efterfrågan på druvviner ökar i Kina, Taiwan, USA, Schweiz och Japan.

- Efterfrågan på billiga viner minskar och på dyrare viner ökar den: 57% tror att det kommer vara stor eller ganska stor efterfrågan på billiga viner 2010, vilket är en nedgång från 71% 2009. De marknader som framför allt efterfrågar billiga viner är Belgien, Nederländerna och USA. Man ser däremot positivt på utvecklingen för exklusivare (”premium”-) viner: 43% tror på en stark eller ganska stark efterfrågan under 2010, vilket är en ökning från endast 25% för 2009. De mest premium-inriktade marknaderna är de i Asien.

- Image, Frankrike i topp i Asien: Franska viner har ett mycket gott rykte i Asien och Ryssland där man ligger långt före konkurrenterna vad gäller ”image”. Däremot är man inte i topp i Europa och USA, t.ex. 3e plats i Danmark, 4e plats i USA och Kanada, och 5e plats i Schweiz…

Rapporten är gjord i början på året av Sopexa och finns till försäljning, med långt mer detaljer än här. Mer info på www.Sopexa.com.

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!