BLOGGEN HAR FLYTTAT!

Den här bloggen har flyttat och fått ett nytt hem!

Den finns nu på BKWine Magazine.

Du omdirigeras till den nya sidan om 8 sekunder.

Glöm inte att ändra dina bokmärken och RSS-prenumerationer!

Prenumerera på vårt gratis nyhetsbrev om vin, BKWine Brief!

Aktuellt reseprogram och mer info om våra vinresor och matresor finns nu på BKWineVinresor.com!


torsdag, juli 05, 2007

EU-domstolen dömer att det svenska förbudet mot ”privatimport” av vin och sprit är omotiverat och olämpligt

Efter fem år har nu EU-domstolen dömt i frågan om den svenska privatimporten av vin och sprit och avgjort att den inte är motiverad. EU-domstolen anser att ”förbudet mot att privatpersoner importerar alkoholdrycker till Sverige utgör en obefogad kvantitativ restriktion av den fria rörligheten för varor”. Den fria rörligheten för varor är en av grundpelarna i unionen.EU-domstolen säger vidare: ”Åtgärden är inte ändamålsenlig för att uppnå syftet att allmänt begränsa alkoholkonsumtionen och står inte i proportion till syftet att skydda ungdomar mot alkoholkonsumtionens skadeverkningar”.

Tja, det blev förstasidesstoff på nästan alla tidningar...
- Ekot har en intressant bakgrundsartikel här: sr.se/Ekot/
- GP spekulerar om skadestånd och andra effekter: gp.se

Men i stort sett alla tidningar skriver om det. Och snart kommer väl även de politiska kommentarerna från Systembolaget. Kan man hoppas att detta är början på slutet på det svenska monopolet? Så att, istället för att bevara sina särintressen och förmåner, man kan börja driva en pragmatisk, nutida, och effektiv alkoholpolitik, med folkhälsan och ungdomars väl som mål.

Läs mer om domstolens bedömning, och kommentera, i Monopolbloggen.

Inga kommentarer:

Vår nya blogg finns här:

BKWine Magazine Blogg!